Khép lại vụ lùm xùm ở đội tuyển bơi VN: “Quan trọng là tốt cho cái chung”

Phó GĐ Sở VHTT TPHCM Mai Bá Hùng
Phó GĐ Sở VHTT TPHCM Mai Bá Hùng