Hoa của bóng đá, hoa của cuộc sống

Tuyển thủ Thùy Trang. Ảnh: PLO
Tuyển thủ Thùy Trang. Ảnh: PLO
Tuyển thủ Thùy Trang. Ảnh: PLO