Hàng công Liverpool đang siêu đẳng như thế nào?

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.