Giá trị chuyển nhượng ĐT Indonesia đắt gấp 3 lần tuyển Việt Nam

Giá trị chuyển nhượng của đội tuyển Indonesia đắt gấp 3 lần tuyển Việt Nam. Ảnh: FAT
Giá trị chuyển nhượng của đội tuyển Indonesia đắt gấp 3 lần tuyển Việt Nam. Ảnh: FAT
Giá trị chuyển nhượng của đội tuyển Indonesia đắt gấp 3 lần tuyển Việt Nam. Ảnh: FAT
Lên top