Gia đình Ronaldo đón thêm thành viên mới

Ảnh: Instagram.
Ảnh: Instagram.