Đức - Mexico: Thị uy sức mạnh, nhà vua tìm lại bản ngã