Đội tuyển Anh là “vua bóng chết”

Đội tuyển Anh trong một tình huống đá phạt góc
Đội tuyển Anh trong một tình huống đá phạt góc