Đà Nẵng: Dòng người đổ ra đi bão mừng chiến thắng, cầu Rồng "tê liệt"

Nút giao thông Cầu Rồng - 2/9 - Nguyễn Văn Linh - Bạch Đằng bị "tê liệt" hoàn toàn khi dòng người đổ ra đường đi "bão" ăn mừng chiến thắng. ảnh: H.Vinh
Nút giao thông Cầu Rồng - 2/9 - Nguyễn Văn Linh - Bạch Đằng bị "tê liệt" hoàn toàn khi dòng người đổ ra đường đi "bão" ăn mừng chiến thắng. ảnh: H.Vinh
Nút giao thông Cầu Rồng - 2/9 - Nguyễn Văn Linh - Bạch Đằng bị "tê liệt" hoàn toàn khi dòng người đổ ra đường đi "bão" ăn mừng chiến thắng. ảnh: H.Vinh
Lên top