Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cristiano Ronaldo: Vua thì vẫn là Vua

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.