Công Phượng, số 23 và ước mơ Beckham

Công Phượng và Beckham cùng mang áo số 23.
Công Phượng và Beckham cùng mang áo số 23.
Công Phượng và Beckham cùng mang áo số 23.
Lên top