Chuyện phóng viên Việt Nam tác nghiệp ở World Cup 2018

PV Nam Trung trong quá trình tác nghiệp tại Nga. Ảnh: NVCC
PV Nam Trung trong quá trình tác nghiệp tại Nga. Ảnh: NVCC
PV Nam Trung trong quá trình tác nghiệp tại Nga. Ảnh: NVCC