Chuyển động 19.8: 125 triệu euro cho Coutinho lần thứ nhất!

Ảnh: The Sun.
Ảnh: The Sun.