Chung kết World Cup 2018: Pháp được ủng hộ bởi... cả Châu Phi

Các cầu thủ gốc Phi của Pháp
Các cầu thủ gốc Phi của Pháp
Các cầu thủ gốc Phi của Pháp