Chùm ảnh: Công Vinh – Thuỷ Tiên, con trai Calisto và 90 phút chết lặng trên sân Thống Nhất