Choáng với cách tiêu tiền “siêu tệ” của Arsenal và Tottenham

Đầu tư nhiều trong 5 năm qua nhưng cả Arsenal và Tottenham vẫn chưa thể nâng tầm đẳng cấp. Ảnh: Premier League
Đầu tư nhiều trong 5 năm qua nhưng cả Arsenal và Tottenham vẫn chưa thể nâng tầm đẳng cấp. Ảnh: Premier League
Đầu tư nhiều trong 5 năm qua nhưng cả Arsenal và Tottenham vẫn chưa thể nâng tầm đẳng cấp. Ảnh: Premier League
Lên top