Mourinho - “người lỗi thời”

Hình ảnh đầy quyền uy của Jose Mourinho trước đây đã không còn. Ảnh: AFP
Hình ảnh đầy quyền uy của Jose Mourinho trước đây đã không còn. Ảnh: AFP
Hình ảnh đầy quyền uy của Jose Mourinho trước đây đã không còn. Ảnh: AFP
Lên top