Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cao thủ Vĩnh Xuân Pierre Francois Flores đang thương thảo tái đấu Tuấn “Hạc”

Màn tỉ thí giữa cao thủ người Canada với 1 võ sư ở Hà Nội
Màn tỉ thí giữa cao thủ người Canada với 1 võ sư ở Hà Nội