30 giây ghi 1 bàn, futsal Brazil từng có chiến thắng không tưởng

Tuyển Futsal Brazil từng có chiến thắng không tưởng 76-0 trước đại diện Đông Nam Á là Timor Leste. Ảnh: FIFA Futsal World Cup
Tuyển Futsal Brazil từng có chiến thắng không tưởng 76-0 trước đại diện Đông Nam Á là Timor Leste. Ảnh: FIFA Futsal World Cup
Tuyển Futsal Brazil từng có chiến thắng không tưởng 76-0 trước đại diện Đông Nam Á là Timor Leste. Ảnh: FIFA Futsal World Cup
Lên top