2 chiến công đi vào lịch sử của boxing Việt Nam

Trần Văn Thảo hạ knock-out đối thủ Indonesia ở trận tranh đai WBC châu Á
Trần Văn Thảo hạ knock-out đối thủ Indonesia ở trận tranh đai WBC châu Á