Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vừa nhậm chức, Bộ trưởng “diều hâu” Nhật đã cảnh cáo Trung Quốc