Video chiến đấu cơ Nga đang tiếp nhiên liệu vẫn chặn tiêm kích Rafale Pháp ở Syria

Chiến đấu cơ Nga chặn tiêm kích của Rafale Pháp. Ảnh: RT.
Chiến đấu cơ Nga chặn tiêm kích của Rafale Pháp. Ảnh: RT.
Chiến đấu cơ Nga chặn tiêm kích của Rafale Pháp. Ảnh: RT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top