Video cảnh sát Mỹ đấm vỡ xương hàm chủ quán rượu da đen gọi báo bị cướp

Camera an ninh trong quán rượu ghi lại vụ việc cảnh sát Mỹ đấm vỡ xương hàm chủ quán. Nguồn: NBC.
Camera an ninh trong quán rượu ghi lại vụ việc cảnh sát Mỹ đấm vỡ xương hàm chủ quán. Nguồn: NBC.
Camera an ninh trong quán rượu ghi lại vụ việc cảnh sát Mỹ đấm vỡ xương hàm chủ quán. Nguồn: NBC.
Lên top