Tình tiết mới trong hồ sơ của cảnh sát ghì chết George Floyd gây bất ngờ

Từ trái qua: Derek Chauvin, J. Alexander Kueng, Thomas Lane và Tou Thao. Ảnh: AP
Từ trái qua: Derek Chauvin, J. Alexander Kueng, Thomas Lane và Tou Thao. Ảnh: AP
Từ trái qua: Derek Chauvin, J. Alexander Kueng, Thomas Lane và Tou Thao. Ảnh: AP
Lên top