Vụ George Floyd chết: Có 4 cảnh sát tại sao chỉ mình Derek Chauvin bị bắt

Bốn cảnh sát Mỹ liên quan đến cái chết của George Floyd được thành phố Minneapolis xác định trong đó có Derek Chauvin (phía trên bên phải) và Tao Thou (dưới cùng bên phải). Ảnh: Metro.
Bốn cảnh sát Mỹ liên quan đến cái chết của George Floyd được thành phố Minneapolis xác định trong đó có Derek Chauvin (phía trên bên phải) và Tao Thou (dưới cùng bên phải). Ảnh: Metro.
Bốn cảnh sát Mỹ liên quan đến cái chết của George Floyd được thành phố Minneapolis xác định trong đó có Derek Chauvin (phía trên bên phải) và Tao Thou (dưới cùng bên phải). Ảnh: Metro.
Lên top