Trung Quốc quân sự hóa lực lượng tuần duyên

Kể từ ngày 1.7, lực lượng tuần duyên Trung Quốc đặt dưới quyền lãnh đạo Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã
Kể từ ngày 1.7, lực lượng tuần duyên Trung Quốc đặt dưới quyền lãnh đạo Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã
Kể từ ngày 1.7, lực lượng tuần duyên Trung Quốc đặt dưới quyền lãnh đạo Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top