Trung Quốc điều tra tham nhũng người giám sát đóng tàu sân bay