Trung Quốc cấm bán thịt chó ở lễ hội thịt chó lớn nhất hành tinh