Triều Tiên tung tranh cổ động gửi thông điệp "cảnh cáo" Mỹ

Sức mạnh quân sự của Triều Tiên là trọng tâm của tấm poster này.
Sức mạnh quân sự của Triều Tiên là trọng tâm của tấm poster này.