Triều Tiên có thể gây rúng động trong lễ nhậm chức của Donald Trump