Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma từ chức trước sức ép của chính đảng ANC

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma từ chức. Ảnh: AFP/Getty.
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma từ chức. Ảnh: AFP/Getty.
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma từ chức. Ảnh: AFP/Getty.