Bà Yingluck và ôngThaksin Shinawatra rời Nhật Bản tới Hong Kong

Anh em cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin và Yingluck Shinawatra. Ảnh: Japan Times.
Anh em cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin và Yingluck Shinawatra. Ảnh: Japan Times.
Anh em cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin và Yingluck Shinawatra. Ảnh: Japan Times.