Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tổng thống Donald Trump: Ông Kim Jong-un rất tài năng

Ông Kim Jong-un và ông Donald Trump. Ảnh: CNN.
Ông Kim Jong-un và ông Donald Trump. Ảnh: CNN.