Tổng thống Donald Trump: Ông Kim Jong-un rất tài năng

Ông Kim Jong-un và ông Donald Trump. Ảnh: CNN.
Ông Kim Jong-un và ông Donald Trump. Ảnh: CNN.
Ông Kim Jong-un và ông Donald Trump. Ảnh: CNN.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM