Tội phạm Slobodan Praljak mang chất độc vào phòng xử bằng cách nào?

Tội phạm chiến tranh vừa uống thuốc độc tự tử tại phòng xét xử Slobodan Praljak. Ảnh: Sky
Tội phạm chiến tranh vừa uống thuốc độc tự tử tại phòng xét xử Slobodan Praljak. Ảnh: Sky
Tội phạm chiến tranh vừa uống thuốc độc tự tử tại phòng xét xử Slobodan Praljak. Ảnh: Sky
Lên top