Tội phạm chiến tranh uống thuốc độc tự tử tại tòa đã gây những tội ác gì?

Tội phạm chiến tranh Slobodan Praljak. Ảnh: AP
Tội phạm chiến tranh Slobodan Praljak. Ảnh: AP
Tội phạm chiến tranh Slobodan Praljak. Ảnh: AP
Lên top