Tiết lộ mật cuộc gọi cảnh báo Mỹ của ông Putin ngay trước vụ khủng bố 11.9

Máy bay bị không tặc lao tới Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York trong vụ khủng bố ngày 11.9.2001. Ảnh: AFP
Máy bay bị không tặc lao tới Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York trong vụ khủng bố ngày 11.9.2001. Ảnh: AFP
Máy bay bị không tặc lao tới Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York trong vụ khủng bố ngày 11.9.2001. Ảnh: AFP
Lên top