Thượng đỉnh Mỹ - Triều ngoại truyện

Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5.2018. Ảnh: CNN
Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5.2018. Ảnh: CNN
Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5.2018. Ảnh: CNN