Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tướng Ấn Độ thăm chùa Quán Sứ