Thông tin bất ngờ về mối liên hệ đặc biệt của CFO Huawei với Canada

Bà Mạnh Vạn Châu và 2 bất động sản ở Canada. Ảnh: SCMP.
Bà Mạnh Vạn Châu và 2 bất động sản ở Canada. Ảnh: SCMP.
Bà Mạnh Vạn Châu và 2 bất động sản ở Canada. Ảnh: SCMP.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top