Thi hài, tro cốt hai người Việt bị sát hại ở Mỹ về nước cuối tuần này

Hai du khách Việt Nam là Nghĩa Bội Sang và Nguyễn Lê Bá Khương bị sát hại tại khách sạn Circus Circus tại Las Vegas, Mỹ. Ảnh: ABC.News.
Hai du khách Việt Nam là Nghĩa Bội Sang và Nguyễn Lê Bá Khương bị sát hại tại khách sạn Circus Circus tại Las Vegas, Mỹ. Ảnh: ABC.News.
Hai du khách Việt Nam là Nghĩa Bội Sang và Nguyễn Lê Bá Khương bị sát hại tại khách sạn Circus Circus tại Las Vegas, Mỹ. Ảnh: ABC.News.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM