Thêm cố vấn quân sự Nga tử nạn ở Syria

Quân nhân Nga ở Syria. Ảnh: Reuters
Quân nhân Nga ở Syria. Ảnh: Reuters