Thế giới động vật: Phát hiện hàng trăm "tôm khủng long" ba mắt kỳ dị

Tôm 3 mắt kỳ dị, một trong những sinh vật kỳ lạ nhất thế giới, được phát hiện ở Mỹ. Ảnh: Wupatki National Monument
Tôm 3 mắt kỳ dị, một trong những sinh vật kỳ lạ nhất thế giới, được phát hiện ở Mỹ. Ảnh: Wupatki National Monument
Tôm 3 mắt kỳ dị, một trong những sinh vật kỳ lạ nhất thế giới, được phát hiện ở Mỹ. Ảnh: Wupatki National Monument
Lên top