Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thắng lợi ngoài mong đợi của cả Mỹ và Triều Tiên

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều tại cuộc họp thượng đỉnh. Ảnh: Vox.
Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều tại cuộc họp thượng đỉnh. Ảnh: Vox.