Tại sao chúng ta không thể đặt một trạm vũ trụ trên Mặt trăng?

Hình minh họa về một căn cứ trên Mặt trăng trong tương lai của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu. Ảnh: ESA
Hình minh họa về một căn cứ trên Mặt trăng trong tương lai của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu. Ảnh: ESA
Hình minh họa về một căn cứ trên Mặt trăng trong tương lai của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu. Ảnh: ESA
Lên top