Tại sao bầu trời có màu xanh nhưng không gian lại là màu đen?

Bầu khí quyển chính là câu trả lời. Ảnh: NASA
Bầu khí quyển chính là câu trả lời. Ảnh: NASA
Bầu khí quyển chính là câu trả lời. Ảnh: NASA
Lên top