Yếu tố góp phần gây nên cuộc tuyệt chủng thảm khốc cuối kỷ Permi

Các mẫu đá được khai quật ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: H.Zhang/Nanjing Institute of Geology and Palaeontology
Các mẫu đá được khai quật ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: H.Zhang/Nanjing Institute of Geology and Palaeontology
Các mẫu đá được khai quật ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: H.Zhang/Nanjing Institute of Geology and Palaeontology
Lên top