Syria "vạch trần” cách thức Mỹ và đồng minh tuồn vũ khí cho khủng bố

Syria tố Mỹ và đồng minh cung cấp vũ khí cho khủng bố qua các nước thứ ba. Ảnh: Reuters.
Syria tố Mỹ và đồng minh cung cấp vũ khí cho khủng bố qua các nước thứ ba. Ảnh: Reuters.
Syria tố Mỹ và đồng minh cung cấp vũ khí cho khủng bố qua các nước thứ ba. Ảnh: Reuters.
Lên top