Syria chiếm được cứ địa chiến lược của phiến quân

Khói ngút trời trong chiến dịch giành lại Idlib của lực lượng chính phủ Syria. Ảnh: AFP.
Khói ngút trời trong chiến dịch giành lại Idlib của lực lượng chính phủ Syria. Ảnh: AFP.
Khói ngút trời trong chiến dịch giành lại Idlib của lực lượng chính phủ Syria. Ảnh: AFP.
Lên top