Phòng không Syria lại giáng sấm sét chặn đứng "tên lửa của kẻ thù"

Phòng không Syria chặn đứng tên lửa của Israel trong một cuộc không kích hồi tháng 1.2019. Ảnh: AFP
Phòng không Syria chặn đứng tên lửa của Israel trong một cuộc không kích hồi tháng 1.2019. Ảnh: AFP
Phòng không Syria chặn đứng tên lửa của Israel trong một cuộc không kích hồi tháng 1.2019. Ảnh: AFP
Lên top