Sức khỏe John McCain sau mổ có thể nghiêm trọng hơn dự đoán

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain. Ảnh: Getty
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain. Ảnh: Getty