Số phận của bảo vật vô giá tại Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy

Vương miện gai, một trong những bảo vật tại Nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: Reuters.
Vương miện gai, một trong những bảo vật tại Nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: Reuters.
Vương miện gai, một trong những bảo vật tại Nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: Reuters.
Lên top